เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Site

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

https://wellwishes.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

© 2021 Princess Galyani Vadhana Institute of Music