Call for

PGVIM Singers 2

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบการขับร้อง และต้องการเรียนรู้การร้องเพลง เพื่อเข้าร่วมวงขับร้องประสานเสียง PGVIM Singers 2
มาร่วมฝึกซ้อมและขับร้อง ในการแสดงคอนเสิร์ตในเดือนสิงหาคม 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
Audition วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

About

Call for PGVIM Singers

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครผู้ที่ชื่นชอบการขับร้อง และต้องการเรียนรู้การร้องเพลง
เพื่อเข้าร่วมวงขับร้องประสานเสียง PGVIM Singer รุ่นที่ 2
มาร่วมฝึกซ้อมและขับร้อง ในการแสดงคอนเสิร์ตในเดือนสิงหาคม 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
Audition วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ฝึกซ้อมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560
เวลา 18.00 -20.00 น. ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

Audition

การ Audition ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบ่งเป็น 2 หัวข้อ

 

1) ทดสอบทักษะด้านการขับร้อง
ร้องเพลงที่ตนเตรียมมา (ทุกแนวเพลง)
ร้องโน้ตเพื่อทดสอบช่วงเสียง

 2) ทดสอบทักษะด้านการฟัง
จำแนกเสียงที่ได้ยิน
- ร้องตามเสียงที่ได้ยิน

 

       

 


Application

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รับทราบตารางซ้อมทุกวันจันทร์ตามประกาศข้างต้น และนักร้องที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมไม่ต่ำกว่า 70% ของเวลาซ้อมทั้งหมด

CONTACT ME

Princess Galyani Vadhana Institute of Music
2010, Arun Amarin36, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok, Thailand 10700
โทร: 02-447-8597 ต่อ 3113
http:// www.pgvim.ac.th/PGVIMsingers
https://www.facebook.com/PGVIMsingers