Activity

บางยี่ขันคอรัส

Bang Yi Khan Chorus


วงบางยี่ขันคอรัส เป็นการวบรวมเอาเยาวชนในพื้นที่บางยี่ขันจากหลากหลายโรงเรียนมาเรียนร้องเพลง แบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งบางยี่ขันนี้เป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตั้งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำริหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี ซึ่งตระหนักถึงการให้ความรู้ทางวิชาการด้านดนตรีหวนคืนสู่ชุมชน เป็นที่มาของความคิดสู่การสร้างสรรค์เพื่อการให้เยาวชนได้เรียนรู้ดนตรีผ่านการให้บริการทางวิชาการของเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วยความจริงใจและเต็มใจ

วงขับร้องประสานเสียง บางยี่ขันคอรัส ได้ออกแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องเพื่อผสานความรักในชุมชน ผ่านเสียง จนกระทั่งการรังสรรค์เสียงของเยาวชนกับวงออร์เคสตรากับบทประพันธ์อมตะที่ทุกคนรู้จัก อาทิ มอญซ่อนผ้า วิหคเหิรลม จ้ำจี้ผลไม้ เป็นต้น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน อีกทั้งความรู้ทางดนตรีที่ซึมซับให้เยาวชนเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ และให้กำลังใจเยาวชนเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมต่อไป