Events Calendar

PGVIM Job Opportunities

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ (ระบบไฟฟ้า และประปา)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]