ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ (ระบบไฟฟ้า และประปา)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP