ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ (ระบบไฟฟ้า และประปา)

TOP