ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ ( งานซ่อมบำรุง, ระบบไฟฟ้า และน้ำประปา)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP