ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ( งานซ่อมบำรุง, ระบบไฟฟ้า และน้ำประปา) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP