การประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

org_2022031715403.jpg
Post Image

 

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนางธิติมา สุขแสงจันทร์ ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ณ ห้องประชุมสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ

TOP