คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PYO: Celebrating the Coronation of His Majesty the King Rama X

org_2020070620594.jpg

คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PYO: Celebrating the Coronation of His Majesty the King Rama X

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและวงดุริยางค์ เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ จัดคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมงคล วโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บรรเลงโดย วงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนา ควบคุมวงโดยวาทยากรที่มีชื่อเสียง ชาวอเมริกา Norman Huynh และแสดง เดี่ยวไวโอลินในบทเพลง Violin Concerto in D Major, op.35 โดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การแสดงครั้ง นี้ยังได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศิลปะ แห่งเมืองหนานจิง (Nanjing University of Arts) สาธาณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม ทำการแสดงด้วย

สำหรับบทเพลงแรกถือเป็นเพลงพิเศษ สุดสำหรับการแสดงครั้งนี้ คือ สยามินทร์ วชิราลงกรณ์ ประพันธ์ทำนองโดย คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุญยะรัตเวช และ ประพันธ์คำร้องโดย นายดลชัย บุญยะรัตเวช ซึ่งมีคณะนักร้องประสานเสียงที่ฝึกซ้อม โดยอาจารย์ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ ซึ่ง สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก

TOP