คอนเสิร์ตวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

org_2020070621055.jpg

คอนเสิร์ตวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนา (PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra) ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต “Friendship Between Thailand and Austria” ซึ่งเป็นคอนเสิร์ต ครั้งที่ 4 ปิดฤดูกาลที่ 6 โดยการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำ ประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐออสเตรีย ครบ 150 ปี

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2412 ตรงกับรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่ง ราชอาณาจักรไทย และสมเด็จพระจักรพรรดิ ฟรานซ์โยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิออสตรียฮังการี ทรงทำสนธิสัญญาไมตรี การค้า และการเดินเรือ ฉบับแรกระหว่างกัน หลังจาก นั้นได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ยุคใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ซึ่งได้ต่อเนื่องยาวนานและมั่นคงใน ทุกด้าน ทั้งการค้า การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการดนตรี มาจนถึงปัจจุบัน   

สำหรับการแสดงในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากวาทยากรที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย ศาสตราจารย์โจฮันเนส ไมเซิล (Univ.-Prof. Johannes Meissl) โดยเริ่มจากบทเพลง Johann Strauss Jr.: Overture from the operetta “Die Fledermaus”, Felix Mendelssohn: Piano Concerto No.1 in G minor, op. 25 โดยนางสาวกานต์สิรี จิรวัฒนาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา Winner of PYO Call for Soloist 2019 สำหรับบทเพลงพิเศษใน การแสดงครั้งนี้ คือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ กินรีสวีท (Kinari Suite) ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ และอาจารย์ สุพัตรา แสงคำพันธุ์ นาฏศิลปิน สำนักการ สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม แสดงในชุดพระสุธน-มโนราห์ ประกอบ ในบทเพลงนี้ด้วย ซึ่งสร้างประทับใจให้กับ ผู้ชมเป็นอย่างมาก

TOP