คอนเสิร์ตวvดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา CELEBRATING 60 YEARS OF GOETHE-INSTITUT THAILAND “MUSIK DER AUFKLÄRUNG”

org_2020070621513.jpg

คอนเสิร์ตวvดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา CELEBRATING 60 YEARS OF GOETHE-INSTITUT THAILAND “MUSIK DER AUFKLÄRUNG”

วันที่ 8 มีนาคม 2553 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณี วัฒนา วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ จัดแสดงคอนเสิร์ต “Musik der Aufklarung” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ และฉลอง 250 ปีชาติกาล ของนักประพันธ์เพลงคนสําคัญของโลก ลุดวิก ฟานเบโธเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) ด้วยบทเพลงสําคัญ Symphony No. 7 in A major, Op. 92 ซึ่งเป็นบทเพลงที่ มีความสําคัญและมีความหมายพิเศษอย่าง

การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณี วัฒนา เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ในฤดูกาลที่ 7 ภายใต้การควบคุม วงของวาทยากรที่มีความสามารถชาวเยอรมนี Maestro Peter Veale การแสดงเริ่มด้วยเพลง Der Vermisste Fischer: Waris Sukontapati park (Winner of the PYO Call for Score 2020) ตามด้วยเพลง Musik der Aufklarung: PGVIM Creation และปิดท้ายด้วย Symphony No. 7 Winner1,000 US Dollars

วริศ สุคนธปฏิภาค (Waris Sukontapatipark) Winner of the PYOCall for score 2020 ด้วยบทเพลง Der Vermisste Fischer was inspired by the poem Der Fisher (The Fisherman) by Johann Wolfgang von Goethe. The poem was written approximately in 1778, and tell a story according to a myth about a fisheman that was enticed by a siren to follow her underwater.

TOP