รองศาตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยื่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

org_2022112112565.jpg

รองศาตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยื่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยรองศาตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยื่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 พร้อมนำคณะประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมภริยาศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คุณรัชดา จาติกวณิช ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิง

TOP