พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

org_2024040316433.jpg

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

TOP