การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (รอบที่ 1 ) ณ โรงอาหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายละเอียดเพิ่ม [ คลิก ]

TOP