การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดแสดงดนตรีเพื่อสาธารณชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP