การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์คีตศิลป์คองหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
1. ร่างขอบเขตการประกวดราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์คีตศิลป์คองหลวง [ คลิก ]

2. แบบโครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง [ คลิก ]

3.  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา [ คลิก ]
 
 

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.
 
หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์มาสามารถส่งมาได้ที่สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
 
 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 
2010 ถ.อรุณอนรินทร์ แขวงบางยี่ขัย เขตบางพลัด กทม. 10700
 
โทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1104  โทรสาร 0 2447 8598
 
E-mail  kanokwan@pgvim.ac.th 
TOP