การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงดิจิทัลสำหรับการออกแบบเสียงเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศจัดซื้อชุดเครื่องดิจิทัลเสมือนจริง [ คลิก ]

ขอบเขตงานชุดเสียงเสมือนจริง[ คลิก ]

TOP