การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (ระบบอินเตอร์เน็ต) ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP