การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (รวมอะไหล่บางชิ้น) อาคารกัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP