การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูง Dark Fiber ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP