การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน ตัดแต่งเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP