คำถามที่พบบ่อย

• การเดินทางโดยรถประจำทางรถประจำทางที่ผ่านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ รถประจำทางหมายเลข 57 และ 81

    - สาย 57 ให้ขึ้นรถฝั่งห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า เมื่อรถโดยสารกลับรถใต้สะพานพระราม 8 ให้ลงป้ายรถประจำทางแรก และเดินเท้าเข้าซอยแรก เมื่อเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวา จะเจอ 7/11 อยู่ทางขวามือ ให้เดินตามทางจะพบทางประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร

    - สาย 81 ให้ขึ้นรถฝรั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราช (กรุณาแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารว่าไปสะพานพระราม 8) ให้ลงป้ายรถประจำทางแรก และเดินเท้าเข้าซอยแรก เมื่อเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวา จะเจอ 7/11 อยู่ทางขวามือ ให้เดินตามทางจะพบทางประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร

• การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ในกรณีอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานคร) ข้ามสะพานพระราม 8 มายังฝั่งธนบุรีให้ลงช่องอรุณอมรินทร์ กลับรถก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ และกลับรถอีกครั้งหนึ่งใต้สะพานพระราม 8 ให้รถอยู่ซ้ายสุดของช่องทาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก เมื่อเจอสี่แยกแรกให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง สามารถนำรถยนต์เข้าประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร

• การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ในกรณีอยู่ฝั่งธนบุรี) ให้ขับรถมายังสะพานพระราม 8 กลับรถใต้สะพานพระราม 8 ให้รถอยู่ซ้ายสุดของช่องทาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก เมื่อเจอสี่แยกแรกให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง สามารถนำรถยนต์เข้าประตูทางเข้าของสำนักงาน กปร. หรือของสถาบันอาหาร

• การเดินทางโดยเรือ ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือวัดคฤหบดี และใช้บริการรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซต์ รับจ้างตามความสะดวก

แล้วแต่คอนเสิร์ต กรุณาโทรศัพท์สอบถามอีกครั้งหนึ่ง หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.pgvim.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic

สามารถสำรองที่นั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.reservation.pgvim.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2447 8597 ต่อ 1130

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา http://www.pgvim.ac.th/admission/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทอม 1) 27,500.00- บาท โดยแบ่งเป็น

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

- ค่าประกันของเสียหาย (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

- คำบำรุงอื่น ๆ 17,500.00- บาท

ประมาณเดือนธันวาคม หรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page http://www.pgvim.ac.th/admission/ หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

- สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

- มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด

* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

ประมาณเดือนมีนาคมหรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page (Link website) หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Facebook fan page (Link website) หรือ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา http://www.pgvim.ac.th หรือ Facebook fan page https://www.facebook.com/PGVIMusic/

TOP