ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และ วัน เวลา สถานที่แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]

TOP